ผู้พัฒนา: CHARON
โปรแกรมที่ใช้สร้าง: RPG Maker 2000
โปรแกรมแสดงผลภาษาไทย: EasyRPG Player
แนวเกม: RPG/กึ่ง Visual Novel/หลอน
ผู้เขียนโค้ดภาษาไทย: Shiki
ผู้เขียนโค้ด และออกแบบ Launcher นี้: _nkpd
ผู้วาดรูปประกอบ Launcher: Renkung
ส่วนประกอบเพิ่มเติมจากภายนอก: AutoUpdater.NET
อ้างอิงตัวเกมและคำแปลภาษาอังกฤษ: Terriball
แต่งรูปภาพในเกม: _nkpd และ pureexe
ทดสอบเกม: BirdQueen, bnb58558 และ Apichaya Suttapintu
ตรวจภาษา: Jit
แปลไทย: pureexe
กำกับงาน: Whateverzone

You may also like

Back to Top