ผู้พัฒนา: Rabbiton & StarAura
โปรแกรมที่ใช้สร้าง: RPG Maker MV
แนวเกม: ผจญภัย/เน้นเนื้อเรื่อง/หลอนเล็กน้อย
แต่งภาพในเกมเป็นภาษาไทย: _nkpd & Goddiga
ปลั๊กอินแก้ไขการแสดงผลภาษาไทย: Admannon
ฟอนต์ภาษาไทย (BoonJot): Sungsit
แปลไทย: Goddiga, Querida และ Jit
กำกับงาน: Whateverzone

You may also like

Back to Top