ผู้พัฒนา: Gustav
ผู้จัดจำหน่าย: PsychoFlux Entertainment
โปรแกรมที่ใช้พัฒนา: RPG Maker VX ACE
แนวเกม: เดินสำรวจ/ไขปริศนา/หลอน
แต่งภาพภาษาไทย: _nkpd
สคริปต์แก้ไขการแสดงผลภาษาไทย: Admannon
ดัดแปลงสคริปต์แก้ไขการแสดงผลภาษาไทย: _nkpd
ฟอนต์ภาษาไทย (Niramit): Niramit Project Authors
ดัดแปลงฟอนต์ภาษาไทย (Niramit): _nkpd
ทดสอบเกม: Goddiga
แก้ไขบั๊ก: Goddiga
ตรวจภาษา: Jit
อ้างอิงภาษาอังกฤษ: Gustav
อ้างอิงภาษาเกาหลี: PsychoFlux Entertainment
แปลไทย: KangsadanAti, Goddiga และ AprilRain
กำกับงาน: Whateverzone

You may also like

Back to Top