ผู้พัฒนา: funamusea
โปรแกรมที่ใช้พัฒนา: RPG Maker VX ACE
แนวเกม: ผจญภัย/ไขปริศนา
แต่งภาพภาษาไทย: _nkpd
สคริปต์แก้ไขการแสดงผลภาษาไทย: Admannon
ดัดแปลงสคริปต์แก้ไขการแสดงผลภาษาไทย: _nkpd
ฟอนต์ภาษาไทย (Umpush): วิทยา ไตรสารวัฒนะ
ดัดแปลงฟอนต์ภาษาไทย (Umpush): _nkpd
ทดสอบเกม: Nier, Felicia และ zynopzis
แก้ไขบั๊ก: Goddiga
ตรวจภาษา: Goddiga, zynopzis และ Jit
อ้างอิงภาษาอังกฤษ: vgperson
อ้างอิงภาษาญี่ปุ่น: funamusea
ผู้ช่วยแปลไทยบางส่วน: ลบินทร์
แปลไทยหลัก: Nanutsu, Nier, Opheliaz และ Panji
กำกับงาน: Whateverzone

You may also like

Back to Top