ผู้พัฒนา: arcadekitten
โปรแกรมที่ใช้พัฒนา: RPG Maker MV
แนวเกม: เดินสำรวจ/หลอน/จิตวิทยาสยองขวัญ
แต่งรูปภาพภาษาไทย: _nkpd
แก้ไขปลั๊กอิน SRD ShakeText ให้รองรับภาษาไทย: _nkpd
ปลั๊กอินแก้ไขการแสดงผลภาษาไทย: Admannon
ฟอนต์ภาษาไทย (FC Palette): Fontcraft
ทดสอบเกม: Goddiga
ตรวจภาษา: Jit
แปลไทย: Goddiga
กำกับงาน: Whateverzone

You may also like

Back to Top